Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ol 1015/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.