Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 169/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie sprostowania postanowienia w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

III SA/Łd 71/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16

Sprawa ze skargi E. A. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie [...] w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 725/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 410/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi E. D. na pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działającego z upoważnienia Starosty w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

III SA/Lu 310/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu odwołania od postanowienia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

III SA/Gd 373/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 135/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

IV SA/Wa 1376/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o stopniu niepełnosprawności

II SA/Po 723/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione

IV SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej
1   Następne >   3