Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 1754/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wydania decyzji o nakazie zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SAB/Wa 9/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

Sprawa ze skargi F. O. Sp. z o.o. w D. na Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu na wydania decyzji w sprawie;

V SAB/Wa 14/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wniosku o dofinansowanie;

IV SAB/Gl 29/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

VIII SAB/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Kr 86/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności