Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Rz 732/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 200

I SA/Rz 731/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok.

III SA/Wa 1250/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od marca 2004 r. do kwietnia 2006 r.

III SA/Wa 1062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za okres od stycznia 2004 roku do maja 2006 roku oraz odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od października 2004 roku do maja 2006 roku