Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

III SA/Wa 2122/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od sierpnia do grudnia 2001 roku oraz za styczeń 2003 roku

III SA/Wa 3/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia 2003 r. do marca 2007 r.