Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II FSK 3572/13 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

II FSK 1413/14 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za czerwiec 201

III SA/Wa 2375/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2013 r.

III SA/Wa 2337/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za październik 2013 r.

III SA/Wa 2596/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za luty 2013 r.