Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Bd 257/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

I SA/Bd 226/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis

III SA/Wa 1588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r.

III SA/Wa 40/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie uchylenia w całości decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

III SA/Wa 1742/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.

III SA/Wa 3069/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od grudnia 2012 r. do września 2013 r.