Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II FSK 795/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za maj i czerwiec 2011 r.

I SA/Bd 273/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis