Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 213/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-07-03

Sprawa ze skargi E. J. na decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr [...].

IV SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Wniosek w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

IV SA/Gl 778/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

IV SA/Gl 112/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie