Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1180/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1122/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 215/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego