Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OSK 1574/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Powiatu M. w przedmiocie umorzenia pożyczki

II SA/Ol 424/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi W. Sz. na czynność Dyrektora Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie odmowy przyznania dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

III SA/Łd 522/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

III SA/Łd 666/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki