Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 723/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione

III SA/Łd 1295/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Rz 353/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia