Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 818/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżony wyrok oraz stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, a także poprzedzaj...

II SA/Op 366/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchyla zaskarżone postanowienie.