Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SAB/Wa 255/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

IV SA/Wa 177/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 1027/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

II OSK 1300/11 - Wyrok NSA z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 1993/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SAB/Wa 101/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w rozpoznaniu wniosku o wydanie paszportu -

IV SAB/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku