Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X
  • Skarżony

I SA 400/83 - Wyrok NSA z 1983-07-20

Skarga Krzysztofa O. na decyzję Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o unieważnieniu książeczki żeglarskiej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także