Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II OSK 364/14 - Wyrok NSA z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 255/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

III SAB/Łd 45/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania dokumentu paszportowego dla małoletniej córki A. K.

II OSK 480/15 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w H. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

IV SAB/Wa 101/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w T. w rozpoznaniu wniosku o wydanie paszportu -

IV SAB/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Kr 54/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

IV SAB/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie polskiego paszportu

IV SAB/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie polskiego paszportu

II OSK 2157/19 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie kosztów postępowania