Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 474/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zgody na ekshumację zwłok

IV SA/Gl 897/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Bk 446/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na pismo w sprawie przekazania według właściwości pisma

III SA/Lu 370/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bk 606/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie odmowy wydania kopii protokołu kontroli sanitarnej

III SA/Lu 403/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-16

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Łd 871/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego choroby zawodowej

II SA/Po 551/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II sentencji wyroku tutejszego Sądu w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej;

II SA/Rz 474/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zgody na ekshumację zwłok

II SA/Bk 167/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. M. na pismo P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie przejrzenia akt i zapoznania się z dokumentami