Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Op 460/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-23

Skarga S. H. na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie płatności do gruntów rolnych na 2007r. wobec wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Op 389/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Op 461/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-23

Skarga S. H. na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2007r. wobec wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

I SA/Op 212/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2001r. wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 211/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 209/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 210/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 529/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwolnienia płatnika od obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec wniosku radcy prawnego T. W. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Op 311/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Op 81/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie warunków zabudowy terenu
1   Następne >   2