Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Skarżony Inne X

III SA/Gd 459/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

III SA/Lu 288/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę

II SAB/Bk 91/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Lu 23/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie z wniosku S. P. w przedmiocie wymierzenia Zarządowi Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w L. grzywny za nieprzekazanie w terminie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

III SA/Lu 986/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 676/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Bk 136/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-07-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. G. na czynność Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w B. do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora w Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w B. w przedmiocie opinii o kandydacie

II SA/Rz 1501/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Gd 457/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie zapomogi

III SAB/Lu 19/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Rejonowego Poczty Polskiej SA Centrum Poczty w przedmiocie usług wykonywanych przez Urząd Pocztowy we [...]
1   Następne >   +2   +5   9