Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Lu 65/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SA/Lu 854/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego w zakresie wniosku adwokata J. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Lu 400/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inwestora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 517/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, powiększonego o należy podatek VAT w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 616/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu powiększonych o należny podatek od towarów i usług w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 463/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania kserokopii akt

II SA/Lu 117/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 653/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawiadomienia o konieczności złożenia do właściwego miejscowo komisariatu policji odrębnego podania w sprawie zakłócania spokoju

II SA/Lu 595/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-19

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi M. K. z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 1539/03 dotyczącej odmowy wydania nakazu rozbiórki

II SAB/Lu 48/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   18