Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 3349/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie skreślenia z listy członków

VI SA/Wa 3349/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie skreślenia z listy członków

VI SA/Wa 1682/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanowił: odmówić adwokat E. M. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy

VI SA/Wa 393/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie nadania uprawnień budowlanych postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. G. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt) z...