Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 332/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Lu 797/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnymi i zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

III SA/Łd 930/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg J.S. na decyzje SKO w Ł. z [....] znak [...] w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu

III SA/Gd 853/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SA/Gd 722/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II SA/Bk 471/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej

II SA/Po 983/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy

III SA/Lu 154/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-10

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie kierowcy

III SA/Łd 389/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu

VI SA/Wa 1535/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata P. F. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o kwotę 41,40 złot...
1   Następne >   2