Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Lu 163/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Łd 618/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 641/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 138/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 1074/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 541/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 687/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 162/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-16

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie anulowania czynności materialno

III SA/Lu 319/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku adwokata J.B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Łd 919/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg A.U. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania
1   Następne >   +2   +5   +10   17