Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2635/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokat M. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt)...

VI SA/Wa 2635/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zwrotu wniosku o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości postanowił: odmówić adwokat M. K. przyznania wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy