Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1979/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie czynności organu

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]

I SA/Wa 2579/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W. W. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie skargi na czynności organu

I SA/Wa 2393/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską