Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 608/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 1901/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1956/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości