Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 297/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego