Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II FSK 631/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji

II FSK 630/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie ustalenia wysokości kosztów egzekucyjnych oraz umorzenie postępowania pierwszej instancji

I FSK 938/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.

I FSK 303/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług

I SA/Ol 535/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r.

I FSK 1408/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie orzeczenia o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za maj 1999 r.

I FSK 1425/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do maja oraz listopad i grudzień 2001 r.

II FSK 709/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 264/06 - Wyrok NSA z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika i określenia wysokości należności z tytułu niepobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

I FSK 899/06 - Wyrok NSA z 2007-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2000 r.
1   Następne >   +2   4