Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Lu 162/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem kosztów pomocy prawnej świadczonej w ramach prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Łd 773/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 2737/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok

I SA/Lu 436/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2009 r.

I SA/Lu 1020/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie podatku rolnego na 2013 r.

I SA/Lu 323/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za [...] r.

II FSK 1748/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Wa 2737/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok

II FSK 108/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2006 r. i 2007 r.

I SA/Bk 477/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy dożywocia
1   Następne >   +2   +5   8