Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 1046/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Lu 1047/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Lu 154/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie scalenia gruntów

II SA/Ol 540/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SA/Lu 402/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ochrony zwierząt

II SA/Gl 787/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie scalenia gruntów, w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej

II SA/Lu 712/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Lu 358/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SAB/Lu 359/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-28

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania Starosty B. w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania wewnętrznego w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w postępowaniu scaleniowym

II SA/Go 274/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-20

Skarga [...] na pismo Starosty Powiatu w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości
1   Następne >   3