Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2006/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Po 238/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-17

Skarga M. A. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

I SAB/Wa 81/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji

I SA/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

II SA/Bk 767/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej