Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

IV SA/Gl 361/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Gl 418/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Bd 706/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze

III SA/Łd 126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze