Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 474/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zgody na ekshumację zwłok

III SA/Lu 616/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. B. na akt Starosty w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

IV SA/Gl 897/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

III SA/Łd 137/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Lu 776/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. B. na czynność Starosty w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

IV SA/Gl 199/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt SA/Ka 1928/94 w sprawie braku podstaw do uznania choroby zawodowej

III SA/Lu 542/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bk 446/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na pismo w sprawie przekazania według właściwości pisma

III SA/Lu 370/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Lu 633/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   8