Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Po 508/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-09

Sprawa ze skargi D. S. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w P. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Rz 79/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gd 530/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej