Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 309/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg 'A' Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 309/09, I SA/OI 310/09, I SA/Ol 587/08, I SA/Ol 594/08, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod wspólnym numer...

III SA/Lu 928/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty za przechowanie towaru w depozycie urzędu celnego

I SA/Bk 424/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy, po wznowieniu postępowania, stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

I GSK 954/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 170/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie obciążenia kosztami opinii biegłego w zakresie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w charakterze pełnomocnika skarżącego

III SA/Lu 203/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty, kwoty podatku od towarów i usług, kwoty opłaty paliwowej i kwoty podatku akcyzowego

I SA/Ol 196/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg A Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 196/09

I SA/Ol 261/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-28

skarg Spółki A w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod sygn. akt od I SA/OI 261/09 do I SA/Ol 268/09, w celu ich łącznego roz...

I SA/Ol 255/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-28

skarg Spółki A w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod sygn. akt od I SA/OI 255/09 do I SA/Ol 260/09, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięci...

I SA/Ol 201/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-23

skarg A Sp. z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług zarządza połączenie spraw zarejestrowanych pod nr: I SA/OI 201/09, I SA/Ol 305/09
1   Następne >   +2   6