Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu

II SA/Lu 539/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1603/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 422/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 115/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-13

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 423/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym powiększonego o należny podatek od towarów i usług w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 597/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-04

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,75 złotych w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie II SA/Lu 2...

II SAB/Lu 75/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania skargi o wznowienie postępowania dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 112/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 545/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych (w tym 26,40 złotych podatku VAT) oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,75 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   11