Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 98/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 683/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

I SA/Wa 1557/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 2423/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Lu 101/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-31

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Lu 752/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 924/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 743/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w pogotowiu opiekuńczym

IV SA/Gl 1088/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   16