Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1269/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej

I SA/Wa 2427/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T.G. na Prezydenta [...] w przedmiocie skargi na działanie Dyrekcji CPS [...]

II SA/Po 326/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 325/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 327/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 328/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 148/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Rz 663/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Lu 1025/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-21

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do schroniska dla bezdomnych mężczyzn i ustalenia odpłatności
1   Następne >   2