Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 240/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty wypłaconych zasiłków okresowych i stałych

II SA/Po 897/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej A G. z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego i zasiłku rodzinnego

II SA/Po 541/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Po 969/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1099/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Po 1147/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1041/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 1283/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Po 41/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Po 42/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13