Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 597/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-13

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 100/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-31

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. wniosku

II SA/Op 62/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej