Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1273/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania pomocy finansowej

III SA/Kr 332/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...]

III SA/Kr 409/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej M. P. na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 410/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi kasacyjnej M. P. na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 8/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania SKO

III SA/Kr 350/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 1531/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w sprawie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych

III SA/Kr 733/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 933/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-17

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   2