Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 215/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 204/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego na zakup opału do kuchni

II SA/Lu 98/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 539/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 683/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-10

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SAB/Lu 219/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej usług opiekuńczych

II SA/Lu 450/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-12

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 810/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu macierzyństwa

II SA/Lu 390/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   82