Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 213/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 3,55 złotych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,20 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 596/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 1013/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-05

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 146/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 442/06 dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Lu 197/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 199/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 114/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-02

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 złotych oraz zasądzenie niezbędnych, udokumentowanych wydatków w kwocie 7,20 złotych w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 925/06 dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 847/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

II SA/Lu 925/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-04

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   6