Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 19/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji

II SA/Lu 645/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 708/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 610/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych

II SA/Lu 574/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 573/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

II SA/Lu 200/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 201/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 68/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Lu 282/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku
1   Następne >   +2   +5   10