Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 146/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 442/06 dotyczącej zasiłku okresowego

II SA/Lu 97/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-25

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 180/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 206/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-13

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odwołania od decyzji organu I instancji

II SA/Lu 553/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 77/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 147/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 443/06 dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 179/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-07

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków kwoty opłaty pocztowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 552/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku na zakup żywności
1   Następne >   2