Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

IV SA/Gl 1088/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Rz 1253/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Lu 258/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 70/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 550/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej zasiłku stałego

II SAB/Lu 50/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-29

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 2150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 412/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 716/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 258/11 dotyczącej zasiłku stałego

II SA/Bk 498/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały
1   Następne >   2