Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I SA/Wa 1641/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I SAB/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu

II SA/Lu 98/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 810/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu macierzyństwa

I SA/Wa 770/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku

I SA/Wa 1557/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 311/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Lu 645/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 101/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-31

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   63