Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Gd 199/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

III SAB/Łd 20/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie bezprawnie odebranego stypendium

II SA/Rz 5/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 5/15 odrzucającego skargę kasacyjną M. M. od postanowienia WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 5/15 o odrzuceniu jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Adm...

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zadłużenia powstałego w wyniku wypowiedzenia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

III SA/Gd 199/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

IV SA/Gl 290/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie III SA/Lu 397/13

III SA/Łd 228/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu

III SA/Łd 437/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium z tytułu kontynuowania dalszej nauki

III SA/Łd 584/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2