Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Lu 700/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-23

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich