Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 852/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 55/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego